Kvalifikasjoner

 Kjell Øien AS
Organisasjonsnr: 917892148 Godkjent til: 19.05.2012
Postboks 1678 Nardosletta
7430 TRONDHEIM

Tlf: 73821420 Faks: 73821421

Foretaket er godkjent innenfor følgende 8 godkjenningsområder :
  • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
  • Ansvarlig prosjekterende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2